• Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.

 • Actueel

  Leraren en pedagogisch medewerkers in Rotterdam maken het verschil. Met succes, want dankzij Rotterdamse leraren halen leerlingen betere onderwijsresultaten, hogere diploma’s en vallen zij minder vaak uit. Een knappe prestatie in een stad waar de opdracht voor het onderwijs groot is.

  Rotterdam investeert continu in initiatieven en activiteiten om leraren blijvend te ondersteunen omdat we dit belangrijk vinden. En als blijk van waardering, omdat Rotterdam de inzet en bijdrage koestert van deze groep mensen die dagelijks aan de toekomst van jonge Rotterdammers werken.

 • Actueel

  F1 in Schools (F1iS) is een STEM-project onder de vleugels van de FIA (Internationale Autosport Federatie) met als doel leerlingen en studenten uit te dagen op technisch gebied en te interesseren voor een carrière in de (auto)techniek.

  In samenwerking met de organisatie in Engeland is de Hugo de Groot aangewezen als “Centre of Excellence” en op zoek naar scholen die willen meedoen aan dit project om zo te starten met een regionale competitie. Deelname aan dit project is gratis!

 • Actueel

  De Beleidsregel Rotterdams Onderwijs 2017-2018 is vastgesteld. Deze is dinsdag 21 februari 2017 goedgekeurd in B&W.

  Onder het Programma Leren Loont! op deze site vindt u de links naar de beleidsregel en de presentatie hierover voor de besturen van PO en VO.

 • Actueel

  De concerndirecteur cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Rotterdam heeft de Beleidsregel (Voor) School Maatschappelijk Werk 2018 vastgesteld. Op verzoek van een vertegenwoordiging van FOKOR heeft de gemeente de deadline voor het aanvragen van subsidie (V)SMW voor 2018 uitgesteld naar 1 juli 2017.

 • Actueel

  Inspireer ouders over hun onmisbare rol in de ontwikkeling van hun kind

  Wil jij als professional ouders inspireren over hun rol in de ontwikkeling van hun kind
  en het belang van hun betrokkenheid bij het onderwijs? Dat kan! Geef je op voor het
  bijwonen of geven van workshops tijdens de Onderwijsparade op 4 oktober en neem
  ouders mee in jouw aanpak of idee.

 • Actueel

  Op 23 juni worden voor het eerst diploma’s uitgereikt aan leerlingen van het praktijkonderwijs. Daarmee krijgen ook zij nu een diploma als zij hun opleiding afronden. Net als hun leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs. Het is een erkenning voor de inzet van de leerlingen op het praktijkonderwijs en het versterkt hun trots.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.