• Actueel

  De gegevens van de eindtoetsen zijn digitaal beschikbaar gesteld aan de basisscholen. Zij zullen deze gegevens vóór 1 juni importeren in Onderwijs Transparant en klaarzetten voor uw school voor voortgezet onderwijs. Na 1 juni kunt u deze gegevens in Onderwijs Transparant ophalen en verwerken. Hierbij verzoeken wij u dringend om de gegevens vóór 20 juni te verwerken. Informatie met betrekking tot een herzien basisschooladvies leest u in onze brief van 26 mei jl.

 • Actueel

  Als ouder of verzorger wilt u natuurlijk dat het goed gaat met uw kind. Dat het gelukkig is en goed mee kan komen. Ook als u het niet ziet. Een deel van die tijd zit uw kind op school. Daarom is het zo belangrijk dat u weet wat er speelt op school. Sterker nog: u heeft een onmisbare rol bij de ontwikkeling van uw kind. Want u maakt het verschil. Ook als het gaat om het onderwijs!

 • Actueel

  Bent u leraar in het basis- of voortgezet onderwijs, beleidsmaker of wetenschapper? Dit is jouw kans om al de internationale autoriteiten op het gebied van allochtone ouderbetrokkenheid te ontmoeten. Door grote ouderbetrokkenheid verbeteren onderwijskansen van kinderen, hebben leraren een betere verstandhouding met ouders en zijn ouders beter in staat te participeren op school en invulling te geven aan hun kant van het educatief partnerschap.

 • Actueel

  Op woensdag 9 november a.s. vindt ‘s middags de jaarlijkse POVO-conferentie van FOKOR plaats.
  Doel van de conferentie is om de medewerkers van de scholen, die in het bijzonder te maken hebben met de overstap van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs, te inspireren en te informeren over onderwerpen die rechtstreeks met die overstap van doen hebben.

 • Actueel

  Kind onder Vuur is een tentoonstelling waarbij op een interactieve wijze wordt kennisgemaakt met het opgroeien in een oorlogssituatie. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het Rode kruis en het Humanity House in Den Haag. Kind onder Vuur is kosteloos te bezoeken door leerlingen van groep zeven, acht en de brugklas. U bent van harte uitgenodigd om samen met uw klas deze indrukwekkende tentoonstelling te bezoeken.

 • Actueel

  Rotterdam is aangewezen als onderwijsstad van het jaar. Het motto ‘Bouwen aan de toekomst’ van Rotterdam Onderwijsstad verbindt de kracht van het Rotterdams onderwijs aan de ontwikkeling van onze kinderen. Het leren van en met elkaar, het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de Rotterdamse leraren willen we graag extra stimuleren. Om gezamenlijk nog beter te worden en kinderen het beste te geven van wat we met ons allen in huis hebben.

 • Actueel

  In bijgaand persbericht wordt een Rotterdams CKV-netwerk aangekondigd, waarin 24 vo-scholen en culturele instellingen onder begeleiding van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) werken aan een Rotterdams model voor het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het netwerk zet zich daarnaast ook in voor een alternatieve financiering van de CJP cultuurkaart.

 • Actueel

  Op maandag 3 oktober 2016 krijg jij als professional in het Rotterdamse onderwijs
  een interactief avondje met muziek en sketches cadeau. Hofpleintheater heeft een
  pakkende voorstelling met veel humor gemaakt over de dagelijkse praktijk op
  Rotterdamse scholen. Deze voorstelling is speciaal voor jou en al je collega’s die
  lesgeven in Rotterdam.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.