• Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.

 • Actueel

  Leraren en pedagogisch medewerkers in Rotterdam maken het verschil. Met succes, want dankzij Rotterdamse leraren halen leerlingen betere onderwijsresultaten, hogere diploma’s en vallen zij minder vaak uit. Een knappe prestatie in een stad waar de opdracht voor het onderwijs groot is.

  Rotterdam investeert continu in initiatieven en activiteiten om leraren blijvend te ondersteunen omdat we dit belangrijk vinden. En als blijk van waardering, omdat Rotterdam de inzet en bijdrage koestert van deze groep mensen die dagelijks aan de toekomst van jonge Rotterdammers werken.

 • Actueel

  Onlangs heeft staatssecretaris Dekker aangegeven dat volgens hem artikel 27 lid 2a van de WVO inhoudt dat ouders het recht hebben zich op meerdere scholen aan te melden. Naar aanleiding hiervan heeft op 27 oktober op initiatief van FOKOR overleg plaatsgevonden met het ministerie van OCW. Aan dit overleg hebben ook vertegenwoordigers van de overige steden van de G4 (Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam) en een aantal andere gemeenten deelgenomen.

 • Actueel

  In september 2017 start het verrijkt programma van de Broedplaats voor vernieuwende leraren, dé excellente leergang voor ambitieuze leraren in Rotterdam.

  Meer informatie over de voortgang en ‘lessons learned’ van het huidige programma en informatie over de werving voor het nieuwe traject kunt u lezen in de brief van 31 januari 2017 aan de schoolbesturen.

 • Actueel

  F1 in Schools (F1iS) is een STEM-project onder de vleugels van de FIA (Internationale Autosport Federatie) met als doel leerlingen en studenten uit te dagen op technisch gebied en te interesseren voor een carrière in de (auto)techniek.

  In samenwerking met de organisatie in Engeland is de Hugo de Groot aangewezen als “Centre of Excellence” en op zoek naar scholen die willen meedoen aan dit project om zo te starten met een regionale competitie. Deelname aan dit project is gratis!

 • Actueel

  Hoe zorg je voor een prettige sfeer op school en in de klas? Wat is het gewenste gedrag? Hoe ga je hierover met elkaar in gesprek en welke afspraken maak je? En hoe zorg je ervoor dat deze effectief zijn? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie Rotterdamse Onderwijscode op 31 maart aanstaande bij Het Lyceum Rotterdam.

 • Actueel

  6 maart 2017

  Kunst en cultuur zijn een goed middel om gelijkheid te bevorderen en te ervaren. Of je nu van muziek of van dans houdt, of je nu groen verft of met blauw: het ene is niet beter dan het andere. Daarom staat cultuur centraal bij de aftrap van de Rotterdamse Gelijke Kansen Alliantie op 6 maart 2017 in de Rotterdamse Schouwburg. We willen gelijke kansen voor ieder kind en jongere in Rotterdam. Want: Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken.

  Wanneer

  Maandag 6 maart 2017, 9:00-12:30, inclusief lunch

  Locatie

  Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.