• Actueel

  De jaarlijkse FOKOR POVO-conferentie wordt dit jaar gehouden op woensdagmiddag 9 november. De conferentie is speciaal bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern begeleiders uit het primair onderwijs en voor onderbouwleiders, mentoren en zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs.

 • Actueel

  De gegevens van de eindtoetsen zijn digitaal beschikbaar gesteld aan de basisscholen. Zij zullen deze gegevens vóór 1 juni importeren in Onderwijs Transparant en klaarzetten voor uw school voor voortgezet onderwijs. Na 1 juni kunt u deze gegevens in Onderwijs Transparant ophalen en verwerken. Hierbij verzoeken wij u dringend om de gegevens vóór 20 juni te verwerken. Informatie met betrekking tot een herzien basisschooladvies leest u in onze brief van 26 mei jl.

 • Actueel

  In bijgaand persbericht wordt een Rotterdams CKV-netwerk aangekondigd, waarin 24 vo-scholen en culturele instellingen onder begeleiding van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) werken aan een Rotterdams model voor het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het netwerk zet zich daarnaast ook in voor een alternatieve financiering van de CJP cultuurkaart.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.