• Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.

 • Actueel

  Onlangs heeft staatssecretaris Dekker aangegeven dat volgens hem artikel 27 lid 2a van de WVO inhoudt dat ouders het recht hebben zich op meerdere scholen aan te melden. Naar aanleiding hiervan heeft op 27 oktober op initiatief van FOKOR overleg plaatsgevonden met het ministerie van OCW. Aan dit overleg hebben ook vertegenwoordigers van de overige steden van de G4 (Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam) en een aantal andere gemeenten deelgenomen.

 • Actueel

  In bijgaand persbericht wordt een Rotterdams CKV-netwerk aangekondigd, waarin 24 vo-scholen en culturele instellingen onder begeleiding van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) werken aan een Rotterdams model voor het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het netwerk zet zich daarnaast ook in voor een alternatieve financiering van de CJP cultuurkaart.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.