Buzz010

Leren buiten de muren van het schoollokaal. Voor kinderen is het vaak een verademing. Ze kunnen zelf op onderzoek uit en bovendien worden al hun zintuigen aangesproken. Waarom leerkrachten er vaak tegenop zien om met hun groep de deur uit te gaan, is vanwege het ‘gedoe’, de veiligheid, en niet in de laatste plaats de kosten. En dat terwijl het zoveel meerwaarde heeft voor de leerlingen. Gelukkig komt daarin verandering. Want vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerkrachten van deelnemende scholen in het primair onderwijs met de regeling Buzz010 gratis en veilig busvervoer regelen! Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit) ondertekende samen met de deelnemende partners op 8 december 2017 het convenant dat voor vijf jaar is ingegaan.

‘Ik zou het onderwijs als het ware wel van de straat willen rapen.’ zegt Barend de Jong, leerkracht in groep 8 van de Valentijnschool in Delfshaven. Barend refereert aan buitenschools leren en de diepgaande en blijvende ervaringen die leerlingen hiermee opdoen. Buitenschools onderwijs prikkelt de leerlingen om zelf op onderzoek uit te gaan. Barend de Jong herkent dit. ‘Met mijn groep maakte ik een stadswandeling van Delfshaven naar de Erasmusbrug. Onderweg was heel veel te zien dat bij de kinderen hun eigen vragen opriep. Zo hebben we het gehad over de functie van de haven, over het bedrijfsleven, over politiek. Alles wat met burgerschap te maken heeft. In twee uurtjes leerden ze meer daarover dan normaal gesproken in een hele dag.’

Buzz010 werd eenmalig als pilotproject in schooljaar 2013-2014 door Stichting de Verre Bergen opgezet. Na een door Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam geïnitieerde veldmeting, bleek dat veruit de meerderheid van de Rotterdamse scholen behoefte had aan continuering van de regeling voor busvervoer. Vanaf de zomer van 2016 is gewerkt aan de doorstart van het Buzz010 project. Het partnerschap rondom dit thema is uniek: niet eerder werd een dergelijk initiatief voor vervoer opgezet in een samenwerking met scholen en schoolbesturen, de gemeente en een privaat fonds. Op 8 december ondertekenden genoemde partijen en wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit) een convenant waarmee Buzz010 een duurzame doorstart krijgt.

‘Je hele groep moeten verplaatsen is nu eenmaal een consequentie van buitenschools leren’, zegt Barend de Jong. ‘Ik ken genoeg collega’s die leeuwen en beren op de weg zien. Wat denk je van metrodeuren die dichtgaan terwijl er nog een paar leerlingen buiten staan? Het schrikbeeld van iedere excursie.’ Volgens hem zou gratis busvervoer van deur tot deur, zoals dat bij Buzz010 de bedoeling is, belangrijke hindernissen wegnemen. Ook blijft er daardoor geld over dat weer aan de uitstapjes zelf besteed kan worden. Hij roept collega’s op om dankbaar van deze voorziening gebruik te maken. Dat kan per klas twee keer per jaar.

Daarbij vormt KCR het loket, dat bestaat uit de website www.buzz010.nl, waar scholen gemakkelijk gratis busvervoer binnen Rotterdam kunnen regelen. Dat moet de drempel voor buitenschools leren verlagen. Alle betrokkenen, maar ook veel leerkrachten zien de grote voordelen van deze vorm van leren, niet alleen op het gebied van cultuuronderwijs, maar ook als het gaat om leergebieden als wereldoriëntatie, natuur en techniek of sport. Het vormt een verrijking van het onderwijs.

Buzz010 wordt mogelijk gemaakt door de afspraken over cofinanciering die gemaakt zijn tussen Gemeente Rotterdam, Stichting De Verre Bergen en het RVKO, BOOR, PCBO en Kind&Onderwijs namens alle Rotterdamse PO-schoolbesturen en wordt georganiseerd door KCR. Buzz010 is in schooljaar 2018-2019 beschikbaar. Meer informatie vind je op www.buzz010.nl en in onderstaand document.


Actueel

  1. Rotterdamse plaatsingswijzer
  2. Rotterdamse Leraren C.A.O.
  3. Buzz010