Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /domains/fokor.nl/DEFAULT/textpattern/lib/constants.php on line 136
FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam

Vergaderschema FOKOR

In het vergaderschema vindt u de geplande vergaderingen van het Bestuur van FOKOR, de Algemene Ledenvergadering van FOKOR en geplande vergaderingen van de sectorkamers po en vo. Deze sectorkamers zijn het op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen.


Info

  1. Vergaderschema FOKOR
  2. Wat is FOKOR?
  3. Wat is het beleid van FOKOR?
  4. Partners voor goed onderwijs