Wat is het beleid van FOKOR?

De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

Citaat: ‘We maken meer gebruik van de aanwezige expertise binnen de diverse schoolbesturen”.


Info

  1. Vergaderschema FOKOR
  2. Wat is FOKOR?
  3. Wat is het beleid van FOKOR?
  4. Partners voor goed onderwijs