Herverdeling onderwijsachterstandsgelden

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil vanaf volgend jaar in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) 20 miljoen euro bezuinigen op de subsidie voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen in het onderwijs. Die 20 miljoen moet naar de kleinere steden om daar de achterstanden weg te werken. De wethouders van onderwijs en de schoolbesturen voor primair onderwijs in de G4 maken zich ernstige zorgen over deze herverdeling.

De schoolbesturen voor primair onderwijs in de G4 hebben daarom een brandbrief geschreven naar de staatssecretaris. Zij stellen dat ook de regio’s meer geld nodig hebben voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, maar dat mag niet leiden tot minder budget voor onderwijsachterstandenbeleid in de G4. Als dat wel gebeurt gaat dan ten koste van wat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het leidt tot verlies van duizenden arbeidsplaatsen in de voorschoolse opvangen, tot minder mogelijkheden van bijscholing peuterleidsters en het aantrekken van hbo-geschoolde medewerkers in de peuteropvang.

De staatssecretaris is van plan de voorgenomen bezuinigingen ongewijzigd door te zetten.

Daarop heeft de Rotterdamse onderwijswethouder, Hugo de Jonge, in een schrijven aan de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens zijn collega’s uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag de grote zorgen verwoord. De nu in beweging zijnde activiteiten om onderwijs achterstanden terug te brengen komen onder grote druk te staan als de nieuwe financiering uitgevoerd gaat worden.
Ook de gezamenlijke schoolbesturen uit de G4 hebben geschreven naar de vaste commissie OCW.
Via onderstaande linken kunnen de brieven gelezen worden.


Thema's

  1. Herverdeling onderwijsachterstandsgelden
  2. Gedragscode profilering voor PO en VO
  3. Schoolvakanties in Rotterdam
  4. Aansluiting onderwijs - jeugdhulp
  5. Onderwijslab010 aanjager