Gedragscode profilering voor PO en VO

Afspraken over profilering

Afspraken ten aanzien van profilering van scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn opgenomen in de ‘gedragscode profilering voor PO en VO’ en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van FOKOR op 20 juni 2018. Deze afspraken zijn in Rotterdam gewenst om te voorkomen dat een school of een groep van scholen zich in de stad eenzijdig profileert ten koste van andere scholen.

Gedragscode in het kort

De gedragscode zoals deze er nu ligt en is vastgesteld ligt de nadruk op kansen en niet op restricties. De gedachte hierachter is “ fatsoen moet je doen”. De eigen school op basis van eigen positieve eigenschappen te onderscheiden van andere scholen is daarbij de leidraad.

Elkaar aanspreken

Indien blijkt dat scholen, scholengroepen en / of besturen zich gedragen op een andere wijze dan bedoelt in de gedragscode profilering, worden zij daar in eerste instantie op aangesproken door collega-scholen of collega-besturen. Indien dat niet helpt of de reactie is onbevredigend dan kan het bestuur van FOKOR worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Dit kan via het emailadres: profileringsklachten@fokor.nl


Thema's

  1. Gedragscode profilering voor PO en VO
  2. Schoolvakanties in Rotterdam
  3. Aansluiting onderwijs - jeugdhulp
  4. Onderwijslab010 aanjager