Onderwijslab010 aanjager

Onderwijslab010 aanjager voor onderwijsvernieuwing

Wat is er mooier dan een digitaal schoolplein dat altijd open is? Een boeiend lesprogramma met een hoofdrol voor de haven waar de banen van de toekomst liggen? Of een Ouder en Kind Academie waar ouders terecht kunnen voor ondersteuning en cursussen om het beste uit hun kind te halen?
Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) heeft woensdag 7 oktober op het Vakcollege De Hef bekend gemaakt welke zes ideeën van leraren voor onderwijsvernieuwing realiteit worden.
De plannen zijn ingediend bij het Onderwijslab010 van het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont!, dat budget beschikbaar stelt voor de uitvoering. Een mooie prikkel voor onderwijsprofessionals om met vernieuwende plannen het onderwijs te versterken.
Naast het digitale schoolplein van de scholengroep Charlois , de Havenschool, uit de koker van twee Rotterdamse basisscholen en de Ouder en Kind Academie op de Valentijnschool is er ook groen licht gekomen voor: Onderzoekend leren (Zalmplaatschool), Onderwijs voor de 21e eeuw (OBS Vierambacht) en het naschoolse programma Na onderwijs komt wereldwijs (basisschool De Fontein). ,,Leidsters, leraren en schoolleiders zijn het kloppend hart van excellent onderwijs. Vooral zij hebben vanuit de dagelijkse praktijk goede en concrete ideeën om het onderwijs te verbeteren”, aldus wethouder De Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). Onderwijslab010, onderdeel van Citylab010 voor maatschappelijke vernieuwing, prikkelt onderwijsprofessionals om inspirerende werkvormen of methodieken in te dienen.

Ruimte voor ideeën

Jaarlijks is een half miljoen euro beschikbaar voor de initiatieven. ,,Met de deze zes ideeën steekt Rotterdam 310.000 euro in uitdagend onderwijs. We geven leraren de ruimte om hun ideeën werkelijkheid te maken.” Ook krijgen de leraren ondersteuning van kennisinstellingen. Initiatieven die aanslaan, krijgen zo een nog breder bereik. Een adviescommissie met leraren, wetenschappers en deskundigen op het gebied van onderwijsvernieuwing en investeringsplannen, beoordeelt alle ingediende voorstellen en adviseert de gemeente of een idee ondersteuning krijgt van Onderwijslab010. Dat kan een budget zijn, maar ook begeleiding bij het experimenteren ‘op de werkvloer’. Ook ondersteunt Onderwijslab010 bij de uitvoering, om te zorgen dat een initiatief zo veel mogelijk effect heeft en ook op andere scholen bruikbaar is. Zo draagt Onderwijslab010 ook bij aan de talentontwikkeling van onderwijsprofessionals en ouders zelf. Kijk voor meer informatie op www.citylab010.nl/onderwijs. Daar kunnen ook nieuwe ideeën aangemeld worden.


Thema's

  1. Gedragscode profilering voor PO en VO
  2. Schoolvakanties in Rotterdam
  3. Aansluiting onderwijs - jeugdhulp
  4. Onderwijslab010 aanjager