Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /domains/fokor.nl/DEFAULT/textpattern/lib/constants.php on line 136
FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam

Schoolvakanties in Rotterdam

Deels legt de overheid (per regio) de weken en dagen vast, waarop leerlingen vrij zijn. Denk aan de zomervakantie, de kerstvakantie of de verplichte meivakantieweek. Daarnaast worden op decentraal niveau afspraken gemaakt over de overige vrije dagen en weken voor leerlingen. In Rotterdam besluit FOKOR over een aanzienlijk deel van die overige dagen en weken. En er zijn vrije dagen en weken die op schoolniveau (in afstemming met het schoolbestuur) worden vastgelegd.

NB: In de vakantieregeling wordt uitgegaan van 1.000 ‘verplichte’ lesuren in het PO, in feite is de 1.000 verplichte lesuren een aanname en dus slechts een rekenvoorbeeld. Indien u andere lesuren per jaar hanteert of uw schoolbestuur andere richtlijnen of beleid heeft voor het aantal lesuren per jaar, moet de berekening aan de hand daarvan aangepast worden. Scholen PO moeten zich houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is minimaal 7.520 uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren (minimaal 940 lesuren per jaar x 8 schooljaren is 7.520 uur).

Hieronder staan links naar de te downloaden documenten.


Thema's

  1. Gedragscode profilering voor PO en VO
  2. Schoolvakanties in Rotterdam
  3. Aansluiting onderwijs - jeugdhulp
  4. Onderwijslab010 aanjager