Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Homepage Over FOKOR

Over FOKOR

FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Vrijwel alle schoolbesturen, met één of meer scholen in Rotterdam, zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

Bestuur FOKOR

Het bestuur van FOKOR bestaat momenteel uit zeven mensen. Vier van hen vertegenwoordigen een koepel, drie van hen een individueel schoolbestuur. In de ledenvergadering van FOKOR (de FOKOR-vergadering) hebben de koepels en het openbaar onderwijs maximaal vier vertegenwoordigers; de individuele leden ieder een.

Bestuur FOKOR
3 C6 A4300 edited 2

Aangesloten schoolbesturen

Alle 37 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

Bij FOKOR aangesloten schoolbesturen
3 C6 A4474 edited 2

Beleid en kernactiviteiten

Fokor is een netwerkorganisatie en heeft, met inachtneming van de identiteit van de individuele leden, als doel het, in overleg met de aangesloten besturen en de gemeente, bevorderen van een kwalitatief sterk stedelijk onderwijsbeleid en daaruit voortvloeiend, het initiëren van daaraan gerelateerde activiteiten. Daarnaast heeft FOKOR een platformfunctie ter voorbereiding van de sectorkamervergaderingen met de gemeente.

3 C6 A4337 edited 2

Vergaderdata FOKOR

In het vergaderschema vindt u de geplande vergaderingen van het Bestuur van FOKOR, de Algemene Ledenvergadering van FOKOR en geplande vergaderingen van de sectorkamers po en vo. Deze sectorkamers zijn het op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen.

Bekijk het vergaderschema
3 C6 A8154 edited 2

Verantwoordelijkheden

De Rotterdamse schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking zetten zij zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies