Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Homepage Vakantieregeling

FOKOR-vakantieregeling

De overheid legt per regio (Noord, Midden of Zuid) een aantal weken en dagen vast, waarop leerlingen vrij zijn. Denk aan de zomervakantie, de kerstvakantie of de verplichte meivakantieweek. Rotterdam maakt deel uit van de regio Midden. Met de FOKOR vakantieregeling maken de besturen gezamenlijk een afspraak over de niet door de overheid verplichte vrije dagen of weken. Denk daarbij aan de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie of een tweede week in de meivakantie. Er zijn ook een aantal gemaximaliseerde extra vrije dagen die door de schoolbesturen en scholen zelf kunnen worden ingevuld.

Let op: meivakantie 2025 PO en VO maar één week gelijktijdig! Extra week is voor PO en VO verschillend.

Voor de meivakantie van 2025 stelt de overheid één week vast waaraan het onderwijs zich moet houden namelijk 26 april t/m 4 mei 2025. In het onderwijs zijn we gewend om aan deze vastgestelde week een extra week toe te voegen zodat er in het voorjaar een mooie vakantie van twee weken is.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de start van de Centrale Examens in het VO vastgesteld op vrijdag 9 mei 2025 voor bijna alle leerwegen (vmbo gl/tl, havo en vwo). Daardoor is het voor het VO niet mogelijk de extra week na de door de overheid vastgesteld week te plaatsen. Daarom is de extra week voor het VO VOOR de vastgestelde week geplaatst (van 19 april tot 26 april).

Vanuit het PO is er echter hiertegen bezwaar gemaakt omdat de periode tussen meivakantie en zomervakantie (begin zomervakantie 19 juli) dan wel heel erg lang (te lang) wordt voor de spanningsboog van de leerlingen. Daarom is de extra week van het PO NA de door de overheid vastgestelde week geplaatst (van 4 mei tot 11 mei).

We zijn ons ervan bewust dat deze oplossing de nodige reacties zal oproepen. Maar een goede keuze is er niet en daarom is er gekozen voor de minst slechte oplossing. In breder verband wordt gekeken hoe dit, in overleg met de overheid, in de toekomst voorkomen kan worden.

Overzicht aantal uren onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de Rijksoverheid vastgesteld hoeveel uur onderwijs leerlingen moeten (kunnen) volgen. Er zijn wettelijke normen voor onderwijstijd voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Urennormen niet hetzelfde als lesuur

Scholen moeten zich aan de vastgestelde urennorm voor onderwijstijd houden. Die urennormen zijn uitgedrukt in ‘gewone’ uren van 60 minuten. Dat is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoe lang een lesuur duurt. Een lesuur kan dus 50 minuten duren, maar ook bijvoorbeeld 45, 60 of 75 minuten.

3 C6 A4497 edited 2

Urennormen

Scholen moeten zich aan de vastgestelde urennorm voor onderwijstijd houden. Die urennormen zijn uitgedrukt in ‘gewone’ uren van 60 minuten. Dat is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoe lang een lesuur duurt. Een lesuur kan dus 50 minuten duren, maar ook bijvoorbeeld 45, 60 of 75 minuten.

In het basisonderwijs

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: 

 • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
 • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.
 • Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

In het speciaal basisonderwijs

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs. Uitzondering is het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen jonger dan 4 jaar. Zij krijgen minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar

In het voortgezet onderwijs

De volgende urennormen gelden op de middelbare school:

 • vmbo (4 jaar): 3.700 uur
 • havo (5 jaar): 4.700 uur
 • vwo (6 jaar): 5.700 uur

Dit betekent dat de school aan leerlingen verspreid over 4, 5 of 6 jaar in totaal ten minste 3700, 4700, of 5700 uur onderwijs moet aanbieden. 

De school maakt zelf de lesroosters.

Dagennorm voortgezet onderwijs

De middelbare school moet per jaar ten minste 189 dagen onderwijs geven.

Vrije dagen voortgezet onderwijs

De school kent een aantal schoolvrije dagen waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de 12 roostervrije dagen waarop er geen onderwijs is.

Urennormen voortgezet speciaal onderwijs

Het aantal uren onderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs is als volgt:

 • Uitstroomprofiel vervolgonderwijs: hetzelfde aantal uren als voor het gewone voortgezet onderwijs per opleiding.
 • Arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000 uren onderwijs per leerjaar;
 • Uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar.

Urennorm praktijkonderwijs

Een leerling in het praktijkonderwijs moet per jaar ten minste 1.000 uur onderwijs krijgen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de vakantieregeling: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Zie voor meer informatie over de urennorm: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd

 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies