Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Homepage Thema's

Thema's

De besturen die deel uitmaken van FOKOR verbinden zich aan gezamenlijke activiteiten en afspraken die ten goede komen aan de brede kwaliteit van het onderwijs.

De Rotterdamse Onderwijs Agenda

In 2022 heeft het bestuur van FOKOR zich ingezet voor het ontwikkelen van een Rotterdamse Onderwijs Agenda (ROA) waarin bestuurders van het funderend onderwijs, de kinderopvang, lerarenopleidingen, het mbo, de hogescholen en de universiteit elkaar vinden in de ambitie om een aantal belangrijke en knellende vraagstukken op te pakken.

Lees meer
3 C6 A4497 edited 2

Overgangen PO naar VO

De besturen van FOKOR en de gemeente vinden het heel belangrijk om de overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dit bijdraagt aan meer kansengelijkheid.

In 2021 -2022 is er een professionele Leer en Werk Gemeenschap (LWG) overgangen po-vo gestart met als doel om de samenwerking tussen PO- en VO-scholen te versterken en om er voor te zorgen dat iedere leerling een passend advies krijgt en een passende schoolplek vindt.

Lees meer
3 C6 A4338 edited 2

Aansluiting onderwijs - jeugdhulp

Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp waar dat nodig is, voor een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en gemeente ligt in het gericht combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen positief te beïnvloeden. Rotterdam biedt elk kind, elke jongere een passende plek op school, met ondersteuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is. Het scholenveld en de gemeente hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen, om thuiszitters te voorkomen.

3 C6 A8148 edited 2

Gedragscode profilering voor PO en VO

Afspraken ten aanzien van profilering van scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn opgenomen in de ‘gedragscode profilering voor PO en VO’ en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van FOKOR op 20 juni 2018. Deze afspraken zijn in Rotterdam gewenst om te voorkomen dat een school of een groep van scholen zich in de stad eenzijdig profileert ten koste van andere scholen.

Lees meer
3 C6 A4300 edited 2
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies